Informatie

Hier treft u allerlei praktische informatie omtrent onze school aan, zoals aanmelding voor de digitale nieuwsbrief, een overzicht van uitgegeven nieuwsbrieven, schooltijden, schoolvakanties, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang en samenwerking met externe organisaties.

Hieronder kunt u zich eenvoudig aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Het is belangrijk om dit te doen, aangezien alle relevantie informatie in een 2-wekelijkse nieuwsbrief per e-mail aan alle ouders/verzorgers wordt verstuurd.