Informatie

Hier treft u allerlei praktische informatie omtrent onze school aan, zoals een overzicht van uitgegeven nieuwsbrieven en waardebrieven, schooltijden, schoolvakanties, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang en samenwerking met externe organisaties.

AVG

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen, ouders en leerkrachten. De huidige stand van zaken met betrekking tot het invoeren van de AVG vindt u op de website van het bestuur www.stichtingfloreo.nl.