Externe samenwerking

Binnen onze school werken wij samen met diverse instanties.

Schoolmaatschappelijk werk
Eenmaal per 2 weken is de schoolmaatschappelijk werker op school aanwezig. Haar naam is Ilse van der Welle en zij is werkzaam bij het Centrum voor Jeugd & Gezin in Brielle (CJG). Ze is bij  aanwezig op donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. U kunt haar ook bereiken via het Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoonnummer 088-9004000 of via de website www.kwadraad.nl.

Schoolverpleegkundige
De jeugdverpleegkundige is Ingrid Verheul, zij is werkzaam bij het Centrum voor Jeugd & Gezin in Brielle (CJG). Voor vragen over gezondheid, opvoeden en groeien kunt u bij haar terecht. Zij kan tips en adviezen geven, of zo nodig onderzoek doen of doorverwijzen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 010-2010110 of via de website www.cjgbrielle.nl.

Schoolarts
Zodra uw kind 4 jaar is neemt de schoolarts de zorg over van het consultatiebureau. Op de basisschool is de gezondheidscheck beperkt tot 2 of 3 bezoeken aan de schoolarts. De schoolarts doet alleen uitgebreid onderzoek en kan u (mocht dit nodig zijn) doorverwijzen naar huisarts of specialist voor behandeling.

Onderwijsbegeleiding
Onze school is aangesloten bij de Centraal Educatieve Dienst (CED). Deze onderwijsbegeleidingsdienst beschikt over specifieke kennis betreffende allerlei schoolse zaken. Ten aanzien van deze zaken maken wij graag gebruik van de ondersteunende activiteiten van de CED.

Samenwerkingsverband Kindkracht
Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben scholen en schoolbesturen voortaan de zorgplicht om voor elke leerling goed onderwijs te bieden of te vinden dat past bij de specifieke behoeften van het kind. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat geen enkel kind buiten de boot valt en noodgedwongen thuis komt te zitten. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Op Voorne-Putten & Rozenburg hebben alle 66 basisscholen de krachten gebundeld in het nieuwe samenwerkingsverband "Kindkracht". Voor meer informatie kunt u kijken op www.swvkindkracht.nl.