Plusklas

De St. Leonardusschool, De Branding en 't Anker hebben enige tijd geleden de handen ineen geslagen om nog beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van leerlingen die meer aankunnen. Dit heeft geresulteerd in het starten van een plusklas bestaande uit leerlingen van de drie scholen.

De plusklas is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 7 die extra uitdaging kunnen gebruiken. Per school is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
De leerlingen worden in overleg met de leerkrachten en de intern begeleiders gekozen. Per jaar wordt bekeken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

De lessen worden gegeven op de locatie van HumanKind op donderdagmiddag. Onder leiding van Jan Miedema en Bianca Pijpers wordt er gewerkt aan uitdagende activiteiten op het gebied van natuur en techniek. Er wordt thematisch gewerkt aan verschillende onderwerpen en de lessen gaan uit van het principe van onderzoekend leren. Feedback op het proces is hierbij van groot belang, de juf en meester hebben dan ook meer de rol van coach en begeleider dan de rol van docent.

Juf Bianca en meester Jan begeleiden twee groepen. De tijden van de Plusklas zijn als volgt:

  • 13.15 - 14.00 uur: leerlingen uit groep 5 en 6,
  • 14.15 - 15.00 uur: leerlingen uit groep 6 en 7.

Leerlingen uit groep 8 die meer uitdaging aankunnen, kunnen gebruik van speciale ‘masterclasses’ die georganiseerd worden door o.a. het Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis en het Maerlant in Brielle. 

Voor de plusklas ontvangt de leerling een eigen map waarin de planning, verslaglegging en de reflectie op de activiteiten genoteerd worden. Deze map gaat mee naar de klas, zodat de juf of meester op de hoogte blijft van hetgeen er gedaan is in de plusklas.
De mogelijkheid bestaat, dat de leerling iets over het geleerde presenteert aan zijn of haar klas. Daarnaast kan het voorkomen, dat de leerling thuis een en ander zal moeten voorbereiden voor de lessen.

De lessen van de plusklassen lopen van oktober tot aan de meivakantie. Het is de bedoeling, dat de leerlingen de gehele periode deelnemen aan deze lessen.