Schooltijden

Hieronder vindt u de schooltijden voor alle groepen.

10 Minuten voor aanvang van de schooltijd is "inlooptijd", eerder kun je nog niet naar binnen. Bij aanvang van de schooltijd wil men graag direct starten met de lessen.

De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door hun ouder(s)/verzorger(s) via de zij-ingang tot in de klas gebracht worden. Om 08.30 uur moeten zij het lokaal weer verlaten. Vanaf groep 3 zeggen de ouders/verzorgers de kinderen bij de voordeur van school gedag, waarna de kinderen zelf naar hun eigen lokaal gaan.

Na schooltijd kunnen de ouders/verzorgers de kinderen buiten op het schoolplein opwachten. Pas om 11.35 uur (of om 12.20 uur) en 15.20 uur mag het plein betreden worden.

Voor afwijkende schooltijden en vakanties zie onze schoolkalender.

Groepen 1 t/m 4

  Ochtend        Middag
Maandag 08.30 - 11.45 uur 13.15 - 15.30 uur
Dinsdag 08.30 - 11.45 uur 13.15 - 15.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 11.45 uur 13.15 - 15.30 uur
Vrijdag 08.30 - 11.45 uur

 

Groepen 5 t/m 8


Ochtend Middag
Maandag 08.30 - 11.45 uur 13.15 - 15.30 uur
Dinsdag 08.30 - 11.45 uur 13.15 - 15.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 11.45 uur 13.15 - 15.30 uur
Vrijdag 08.30 - 11.45 uur 13.15 - 15.30 uur

 

Afwijking schooltijden

Sporadisch, bijvoorbeeld bij festiviteiten, kan van de reguliere schooltijden worden afgeweken. U zult hiervan in de voorkomende gevallen tijdig op de hoogte worden gesteld.

Van de ouders wordt verwacht, dat zij zelf een regeling treffen voor de vervroegde opvang van hun kind(eren).  Ook kan als gevolg van aanvangs- of eindtijden van gymnastiek- of zwemlessen voor enige groepen op een bepaalde schooldag van de reguliere schooltijden worden afgeweken. Via de leerkracht van uw kind wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Studiedagen, - middagen

In de loop van het schooljaar zijn er enige studiedagen of studiemiddagen voor de leerkrachten van onze school. De data voor deze dagen/middagen kunt u vinden in de jaarkalender.