Tussenschoolse opvang (TSO)

Op de St.Leonardusschool bieden we de mogelijkheid aan alle kinderen van onze school om onder onze toezicht van overblijfouders over te blijven, van 11.45 uur tot 13.15 uur.

Het eten wordt samen met de kinderen gedaan, waarna gezamenlijk opgeruimd wordt. Na de lunch gaan de kinderen spelen; bij mooi weer buiten en slecht weer uiteraard binnen. Zowel binnen als buiten hebben zij ruim voldoende speelgoed en spelmaterialen.
Tijdens de tussenschoolse opvang (tso) wordt geprobeerd een ontspannen sfeer te creëren, waarin kinderen kunnen lunchen en spelen. De houding en het gedrag van de begeleiders moet zodanig zijn, dat het als voorbeeld dient en aan de kinderen een gevoel van geborgenheid geeft. De lunchpauze is voor de overblijvers vrije tijd (anderen mogen naar huis) en moet ook als zodanig worden ingevuld. We willen graag een verlengde zijn van thuis en proberen zoveel mogelijk hierbij aan te sluiten. Uiteraard gelden er op de tso een aantal regels m.b.t. gedrag, wat mag en niet mag, taalgebruik e.d., allemaal verwoordt in het tso–reglement. Zo laten we iedereen in z’n waarde en blijft het gezellig.

Bij de TSO (tussenschoolse opvang) hebben we voor kinderen die regelmatig overblijven een strippenkaartsysteem. Het hebben van een strippenkaart heeft voordelen voor het kind en voor uzelf: het kind hoeft niet iedere keer geld mee te nemen.

Hoe werkt zo'n kaart:

* Ieder kind heeft een eigen kaart.

* De kosten zijn als volgt:

  • strippenkaart 5x overblijven - € 9,00
  • strippenkaart 10x overblijven - € 16,00
  • strippenkaart 20x overblijven - € 30,00
  • overblijven 1x - € 2,00

* De strippenkaart blijft op school en is de gehele basisschoolperiode geldig. Als er na groep 8 nog strippen over zijn, krijgt u uw geld terug of wordt de kaart aan een broertje of zusje doorgegeven.

* Volle kaarten worden mee naar huis gegeven.

* Geld voor een nieuwe strippenkaart kunnen in de witte brievenbus in het kantoor van de administratie gedaan worden. De envelop met het geld dient duidelijk voorzien te zijn van naam + groep. De kinderen kunnen voor aanvang van de les de envelop in de brievenbus stoppen, zodat ze niet met het geld in de tas blijven zitten.

* Als het geld ontvangen is zal een nieuwe strippenkaart worden aangemaakt.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Met ingang van het schooljaar 2007/2008 zijn de scholen verplicht opvang te bieden aan de kinderen tussen 7.30 uur en 18.30 uur en dan bij voorkeur in de vorm van dagarrangementen.
De scholen kunnen kiezen uit diverse modellen, waarbij het verschil zit in het zelf organiseren van de opvang of het uitbesteden van de opvang aan een kinderopvangorganisatie.
Wij hebben ervoor gekozen de voor- en naschoolse opvang door Kinderopvang Humanitas te laten verzorgen.

Mocht u meer willen weten over de buitenschoolse opvang door Kinderopvang Humanitas, dan kunt u op dit bekijken op www.kinderopvanghumanitas.nl.