Verlof van schoolplicht

Vakantieverlof: vakantie onder schooltijd kan alleen als het kind door de aard van het beroep van de ouder(s)/verzorger(s) slechts buiten schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.
Verzoeken hiertoe dienen ten minste 8 weken vantevoren ingediend te worden. Tevens dient een werkgeversverklaring overlegd te worden waaruit blijkt, dat geen verlof binnen de officiële vakantie mogelijk is.

Dit verzoek kan – indien het gaat om de enige gezinsvakantie in dat jaar - slechts eenmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden verleend. Een beroep op vrijstelling wegens vakantie mag geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Wij verzoeken u extra vakantie verlof tijdens een toetsperiode zo mogelijk te vermijden.

Bijzonder verlof: bijzonder verlof onder schooltijd kan aangevraagd worden als het verlof betreft op grond van 'gewichtige omstandigheden'. In de bijlage van de verlofaanvragen kunt u zien onder welke voorwaarden bijzonder verlof kan worden aangevraagd.

U kunt hieronder betreffende formulieren downloaden.

Vakantieverlof (max. 10 dagen)

Bijzonder verlof (tot max. 10 dagen)

Bijzonder verlof (meer dan 10 dagen)