Ouders

Wederzijdse betrokkenheid en aanzetten tot dialoog is voor ons erg belangrijk, omdat ouders en school elkaar nodig hebben bij de opvoeding en het onderwijs. We moeten samen zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door, wat maakt dat opvoeden en onderwijzen niet los staan van elkaar.

In het verleden was er een duidelijke taakverdeling tussen ouders en school. School was verantwoordelijk voor het onderwijs, ouders voor de opvoeding. Nu vindt er een verschuiving plaats naar educatief partnerschap: opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat school en ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. En school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs.
De gedachte achter educatief partnerschap is, dat school en ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. En zij streven hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling van het kind.