Ouderraad

Alle ouders/verzorgers die een kind op de St. Leonardusschool hebben, zijn - mits een ouder/verzorger anders aangeeft - lid van de oudervereniging. Uit de oudervereniging wordt door de ouders/verzorgers een bestuur gekozen: dit bestuur is de ouderraad. De ouderraad kiest uit haar leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ieder jaar houden zij aan het begin van het schooljaar een algemene ledenvergadering; tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen aan de ouderraad omtrent de te organiseren activiteiten.

De ouderraad komt ongeveer 7 maal per schooljaar ’s avonds bij elkaar. Tijdens deze vergadering worden de thema’s gekozen voor sommige activiteiten en worden de daarbij horende draaiboeken besproken. Het organiseren omvat St. Maarten, kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Carnavalsfeest, disco-avond, Paasontbijt en uiteraard het Zomerfeest. Dit alles gebeurt van uw vrijwillige ouderbijdrage.

Naast de Ouderraad is er een decoratiegroep die regelmatig op woensdagochtend de draaiboeken vertaalt in creatieve oplossingen; van decors, themaborden in de school tot aan fotoreportages. Wanneer de activiteiten plaatsvinden staan de leden van de ouderraad en de decoratiegroep, samen met eventuele hulpouders, klaar met kraampjes snoep, glühwein of koffie. Daarnaast bouwen ze samen alle decors en hulpmateriaal op en af.

Mocht u vragen hebben aan de ouderraad, stap dan eens af op een van de leden of klik hier om een e-mail te sturen. In de schoolgids vindt u de namen van de huidige leden.