Dyslexie

 Algemeen

De protocollen dyslexie voor het onderwijs zijn in opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkeld om de signalering van leesproblemen en dyslexie van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs te systematiseren. De protocollen zijn een handreiking voor leerkrachten, remedial teachers, logopedisten en andere leesspecialisten in het onderwijs, en geven hen concrete handvatten voor het beleid op het gebied van signalering en diagnose, begeleiding en behandeling, compenserende faciliteiten tot de inzet van computerhulpmiddelen.

Dyslexiebeleid Gemeente Brielle

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg; in de regio Rijnmond, waar de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne onderdeel van uitmaken, is deze zorg regionaal ingekocht door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR-JR).

Dyslexiebeleid school

Op onze school zijn de protocollen voor de groepen 1/2, 3, 4 en 5/8 van het Expertisecentrum Nederland voor ons de leidraad voor het signaleren en begeleiden van onze leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen. Deze protocollen zijn verder uitgewerkt in onze stappenplannen. Natuurlijk houden wij rekening met de richtlijnen van de gemeente Brielle. We zorgen voor een goed onderbouwd en uitgebreid leesdossier van de leerling met een vermoeden van dyslexie.

Voor vragen over dyslexie kunt u altijd terecht bij onze interne begeleiders Lia Borggreven en Louise de Jong.

Hieronder treft u diverse handreikingen en informatie aan omtrent dyslexie (klik op de link om de PDF te downloaden).

- Dyslexiebeleid school

- Nieuwsbrief gemeente Brielle

- Folder t.b.v. ouders

- Beter leren lezen tips

- Literatuur over dyslexie

- Apps voor dyslexie

- Websites voor dyslexie