Interne begeleiders

Binnen onze school hebben we 2 interne begeleiders, t.w. Lia Borggreven en Louise de Jong.

Wat doen de interne begeleiders? Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van interne en externe hulp voor kinderen met een specifieke leer- of gedragsontwikkeling.

De belangrijkste taken zijn:

  • het coachen van leerkrachten bij het maken van groepsoverzichten en -plannen
  • het voeren leerling- en groepsbesprekingen met de leerkrachten
  • het voeren van ouder- en kindgesprekken
  • het meedenken met de directie over schoolontwikkeling / vernieuwing
  • het deel uitmaken van het zorgteam met o.a. schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, psycholoog / schoolbegeleider
  • het onderhouden van contacten met externe deskundigen zoals schoolmaatschappelijk werk (SMW), logopedisten, ambulant begeleiders, jeugdzorg, Lucertis, GGD en Auris. Met hen vormen we 6 x per jaar het School Ondersteunings Team (SOT)
  • het beheren van het leerlingvolgsysteem
  • het deelnemen aan netwerken van intern begeleiders binnen ons samenwerkingsverband

Hoe en wanneer kunt u de interne begeleiders (IB-ers) bereiken? In samenspraak met de groepsleerkracht kunt u hen bereiken en / of een afspraak maken.

Lia Borggreven voor de groepen 1 t/m 3 - klik hier om een e-mail te sturen.

Louise de Jong voor de groepen 4 t/m 8 - klik hier om een e-mail te sturen.