Stichting Floréo

Floréo staat voor groei en ontwikkeling als uniek mens in verbondheid.

De Stichting Floréo heeft als doel de bevordering van het onderwijs in de regio Rijnmond e.o.. De stichting beoogt onderwijs te geven op katholieke grondslag, doch haar scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.

Stichting Floréo vormt het bevoegd gezag van zes basisscholen met een katholieke identiteit in twee verschillende gemeentes. Deze scholen zijn:

de Sterrenwacht in Hellevoetsluis

Hendrik Boogaardschool Sportlaan in Hellevoetsluis

Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan in Hellevoetsluis

St. Leonardusschool in Brielle.