Ons Team

Op onze school staan voor de begeleiding van de kinderen verschillende mensen klaar: in een volledige weektaak of met een deeltijdfunctie werken er 1 directeur, 26 groepsleerkrachten en een administratief medewerkster / ICT-coördinator. Voorts is er een medewerker m.b.t. conciërgetaken aan de school verbonden.

Een aantal leerkrachten heeft extra taken binnen de school: hierbij kunt u denken aan BHV-ers, vertegenwoordigers Ouderraad en Medezeggenschapsraad.