Visie

Visie op het onderwijs

Het team van de St. Leonardusschool heeft een schoolbeeld voor ogen waarin kinderen zich veilig voelen en waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel verstandelijk, creatief als sociaal-emotioneel. Samen met de ouders proberen we een bijdrage te leveren aan het functioneren van ieder kind op zijn of haar niveau. We houden daarbij rekening met de eigen geaardheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, hun begaafdheid, de belangstelling en motivatie. Wat zijn de voorwaarden voor die motivatie? Wij zijn het met Stevens (hoogleraar orthopedagogiek) eens als hij in dit verband drie basisbehoeften noemt:  veilige relatie, competentie en autonomie.

Kinderen die opgroeien in een veilige, liefdevolle omgeving en die zich door anderen aanvaard en gerespecteerd voelen, hebben al hun aandacht en energie vrij om zich op het leren te richten.

Kinderen die ervaren dat ze steeds meer weten en kunnen, krijgen zelfvertrouwen. Ze realiseren zich dat ze zelf voor successen hebben gezorgd. Dat zijn voor kinderen belangrijke ervaringen; ze zullen zich competent voelen.

Kinderen willen zelf dingen doen, zonder hulp of ondersteuning van volwassenen. Ze hebben een drang naar zelfstandigheid in zich.

Deze drie basisbehoeften geven wij een plaats in ons onderwijs en in de activiteiten.

Wij streven ernaar, dat wanneer kinderen na acht jaar basisonderwijs de St. Leonardusschool verlaten, zij - passend bij hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden - zich de noodzakelijke kennis en vaardigheden hebben eigen gemaakt. Dat zij zich zodanig hebben ontwikkeld, dat zij zich onder eigen verantwoordelijkheid vrij en zelfstandig in het leven tussen medemensen kunnen bewegen.